PLAN REKOLEKCJI

CZWARTEK 25 MARCA
Raszówka – 8.30 Msza św. z kazaniem ogólnym
Raszowa – 16.30 Msza św. z nauką ogólną
Raszówka – 18.00 Msza św. z nauką ogólną
Raszówka – 19.00 Msza z nauką dla młodzieży

PIĄTEK – 26 MARCA
Raszówka – 8.30 Msza św. z kazaniem ogólnym
Raszowa – 16.00 – DROGA KRZYŻOWA
16.30 Msza św. z kazaniem ogólnym
Raszówka – 17.30 – DROGA KRZYŻOWA
Msza św. z kazaniem ogólnym
Raszówka – 19.00 Nauka dla młodzieży.

SOBOTA – 27 MARCA – DZIEŃ SPOWIEDZI
Raszówka – 8.00 Spowiedź i o 8.30 Msza św. z kazaniem
Raszowa – 16.00 Spowiedź i o 16.30 Msza św. z kazaniem
Raszówka – 17.30 Spowiedź i o 18.00 Msza św. z kazaniem
Raszówka – 19.00 Spowiedź i nauka dla młodzieży.

NIEDZIELA – 28 MARCA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
Raszówka – 8.30 Msza św. – zakończenie rekolekcji
Raszowa – 10.00 Msza św. , GORZKIE ŻALE, zakończenie
rekolekcji
Raszówka – 11.30 Msza św. dla dzieci, zakończenie rekolekcji i GORZKIE ŻALE
Raszówka – 13.00 Msza św. dla młodzieży i zakończenie rekolekcji