Ogłoszenia 21 sierpnia 2022 r.

1. Tydzień temu odbyła się zbiórka na budowę kościoła w Zgorzelcu. Zebraliśmy 630 zł. Msza św. w intencji ofiarodawców 28.10. br. w Zgorzelcu.
2. W piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia msza w Raszowej o 17.00.
3. W przyszłą niedzielę poświęcenie kapliczki przy ul. Odzyskanej. Poświęcenia dokona o. Kazimierz Głaz, redemtorysta. O. Kazimierz odprawi też mszę św. w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w powstanie tego zbożnego dzieła oraz w intencji wszystkich parafian. Kapliczka to wotum od wszystkich parafian za opiekę Bożą nad całą parafią i za wstawiennictwo Maryi, Matki Syna Bożego. To wyraz szczerej wdzięczności za obecność Maryi w życiu naszych rodzin i całej parafii. Mam nadzieję, że ta figura znajdzie swoje miejsce w sercu wszystkich mieszkańców Raszówki i na zawsze wpisze się w krajobraz Raszówki. I proszę, by już nie mówić: ”na ruskiej stronie” tylko „na osiedlu z kapliczką”. Już teraz zapraszam wszystkich na ten piękny moment. Początek poświęcenia o godz 11.15. Po poświęceniu udamy się procesyjnie do kościoła na mszę św.
4. Nieoficjalnie bo od pracowników przyszła wiadomość, że nie będzie konieczna rozbiórka ogrodzenia kościoła. Przyjmijmy tę wiadomość jako dar od Matki Bożej za nasze votum. Módlmy się, by zostało to potwierdzone oficjalnie.
5. W związku z poświęceniem kapliczki proszę chętnych o pomoc w przygotowaniu otoczenia kapliczki. Prace porządkowe zaplanowane są na sobotę na godz. 10.00.
6. W kinach można obejrzeć bardzo wartościowy film pt. „Notre Dame płonie”. Zachęcam do jego obejrzenia.
ZAPOWIEDZI: W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński następujące osoby: Mateusz Ulrych, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zam, Raszówka i Paulina Kosiewicz, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Raszówka. Zapowiedź 3.

Ogłoszenia 14 sierpnia 2022 r.

1. Jutro Uroczystość Wniebowzięcia NMP – msze jak w niedzielę. Podczas każdej mszy św. poświęcenie wianków. Modlimy się też za Ojczyznę i za jej obrońców, za Wojsko Polskie, wspominając bitwę warszawską.
2. Szczęśliwie udało się dokończyć kapliczkę ku czci NMP Niepokalanie Poczętej przy ul. Odzyskanej. Powstało piękne dzieło, które ubogaci krajobraz naszej wioski. Kapliczka to wotum od wszystkich parafian za opiekę Bożą nad całą parafią. To wyraz szczerej wdzięczności za obecność Maryi w życiu naszych rodzin i całej parafii. Mam nadzieję, że ta figura znajdzie swoje miejsce w sercu wszystkich mieszkańców Raszówki. I już nie będziemy mówić: ”na ruskiej stronie” tylko „na osiedlu z kapliczką”. Poświęcenie kapliczki było zaplanowane na 15 sierpnia, na jutro a samego poświęcenia miał dokonać o. Kazimierz Głaz, misjonarz. Niestety, okazało się, że nie może on przyjechać na jutro. Z tego względu poświęcenie kapliczki zostało przeniesione na niedzielę 28 sierpnia. Już teraz zapraszam wszystkich na ten piękny moment w życiu naszej parafii. Zachęcam też do obejrzenia kapliczki, szczególnie tych, którzy mieszkają po tej stronie co kościół. Już teraz pragnę podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę kapliczki a jest to ponad 30 osób.
ZAPOWIEDZI
W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński następujące osoby: Mateusz Ulrych, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zam, Raszówka i Paulina Kosiewicz, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Raszówka. Zapowiedź 2.

Ogłoszenia 07 sierpnia 2022 r.

1. Dzisiaj I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic Różańca św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu.
2. We wtorek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. W środę święto św. Wawrzyńca.
3. W związku tragicznym wypadkiem autokaru z pielgrzymami udającymi się do Medjugorie księża biskupi proszą o modlitwę za rannych i zbawienie dla tych, którzy tam ponieśli śmierć.

ZAPOWIEDZI
W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński następujące osoby: Mateusz Ulrych, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zam, Raszówka i Paulina Kosiewicz, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Raszówka. Zapowiedź I.