Ogłoszenia 14 sierpnia 2022 r.

1. Jutro Uroczystość Wniebowzięcia NMP – msze jak w niedzielę. Podczas każdej mszy św. poświęcenie wianków. Modlimy się też za Ojczyznę i za jej obrońców, za Wojsko Polskie, wspominając bitwę warszawską.
2. Szczęśliwie udało się dokończyć kapliczkę ku czci NMP Niepokalanie Poczętej przy ul. Odzyskanej. Powstało piękne dzieło, które ubogaci krajobraz naszej wioski. Kapliczka to wotum od wszystkich parafian za opiekę Bożą nad całą parafią. To wyraz szczerej wdzięczności za obecność Maryi w życiu naszych rodzin i całej parafii. Mam nadzieję, że ta figura znajdzie swoje miejsce w sercu wszystkich mieszkańców Raszówki. I już nie będziemy mówić: ”na ruskiej stronie” tylko „na osiedlu z kapliczką”. Poświęcenie kapliczki było zaplanowane na 15 sierpnia, na jutro a samego poświęcenia miał dokonać o. Kazimierz Głaz, misjonarz. Niestety, okazało się, że nie może on przyjechać na jutro. Z tego względu poświęcenie kapliczki zostało przeniesione na niedzielę 28 sierpnia. Już teraz zapraszam wszystkich na ten piękny moment w życiu naszej parafii. Zachęcam też do obejrzenia kapliczki, szczególnie tych, którzy mieszkają po tej stronie co kościół. Już teraz pragnę podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę kapliczki a jest to ponad 30 osób.
ZAPOWIEDZI
W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński następujące osoby: Mateusz Ulrych, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zam, Raszówka i Paulina Kosiewicz, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Raszówka. Zapowiedź 2.