Ogłoszenia 16.10.2022 r.

1. Tydzień temu odbyło się liczenie wiernych w kościele. Porównując do roku poprzedniego było o parę osób więcej. W sumie ponad 250 osób. Procentowo wychodzi 17 %. Nie jest to dużo. Prawdopodobnie to skutek pandemii i tego, że 2 lata nie było kolędy.
2. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła zbiórka na Fundację Jana Pawła II, wspierającą uczniów i studentów z biedniejszych rodzin. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać za każdą złotówkę ofiarowaną na ten cel.
3. We wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty. Modlimy się za służbę zdrowia, której patronuje św. Łukasz.
4. Zbliża się miesiąc listopad a wraz z nim modlitwa za zmarłych. Na ławkach pod chórem można zaopatrzyć się w kartki na wypominki.
5. Przy Kurii Legnickiej działa Akademia Myśli Chrześcijańskiej. Zapraszamy każdego, kto chciałby pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nauki o Bogu, o człowieku, o Kościele i kulturze chrześcijańskiej, w świetle Objawienia Bożego i katolickiej teologii, do uczestnictwa w Akademii Myśli Chrześcijańskiej w Legnicy. Słuchacze Akademii tworzą społeczność, w która daje sposobność interesujących rozmów na tematy związane z nasza wiarą. Zaproszenie kierowane jest do ludzi dorosłych, w każdym wieku. Sesje Akademii będą miały miejsce w soboty (dwie soboty w miesiącu) w budynku Kurii i seminarium, zwanym od tego roku Centrum Formacji Ewangelizacyjnej “Dom Słowa”. Wykłady zaplanowano od godziny 10.30 do 14.00. Poprzedzać je będzie Eucharystia o godzinie 9.15. Wszystkich chętnych zapraszamy na Inaugurację Akademii w najbliższą sobotę 22 października, na godz. 9.00 do Domu Słowa w Legnicy, ul. Jana Pawła II, 1 – wejście przez Kurię Biskupią. Przyłączyć się można także później, na kolejnych zajęciach. Szczegóły można znaleźć w Internecie na oficjalnej stronie diecezji legnickiej.