Ogłoszenia 12.02.2023 r.

1. W tym tygodniu, we wtorek, 14 lutego, święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.
2. W czwartek, tłusty czwartek, który przypomina, że niedługo rozpoczynamy Wielki Post.
3. Nie udało się przygotować kopert na ofiary na sprzątanie w tym tygodniu. Mam nadzieję, że do końca tygodnia uda się wszystko wydrukować i zaadresować koperty. W tym tygodniu więc powinny one dotrzeć do wszystkich domów Raszówki i Gorzelina. Do koperty jest dołączone pismo, w którym zapraszam na rekolekcje. Oprócz tego dołączony jest plan rekolekcji.
4. Za niespełna miesiąc w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Rozpoczną się w niedzielę 5 marca i trwać będą do środy 8. Poprowadzi je ks. Kazimierz Szydełko, salezjanin z Białorusi. Plan rekolekcji jest już wywieszony w gablocie.
5. Do nabycia najnowszy numer „Niedzieli”.
6. W tym tygodniu pożegnaliśmy naszą parafiankę Marię Abramiuk. Pomódlmy się w jej intencji. Wieczny odpoczynek…