Ogłoszenia 10 lipca 2022 r.

1. Z racji zajęcia świetlicy dzisiaj w Gorzelinie wyjątkowo mszy św. nie będzie.
2. Jutro, 11 lipca, święto św. Benedykta, patrona Europy.
3. Łączymy się duchowo w Rodziną Radia Maryja zebranej u stóp Jasnej Góry na dorocznej pielgrzymce. Jest to też dla nas zachęta by korzystać jak najwięcej z tej katolickiej stacji radiowej i także z telewizji Trwam.

ZAPOWIEDZI
W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński następujące osoby:
Artur Sokołowski, kawaler, wyznania rzymsko-kat., zam. Gorzelin i Agnieszka Antonowicz, panna, wyznania rzymsko-kat., zam. Gorzelin. Zapowiedź I.