Ogłoszenia 21 sierpnia 2022 r.

1. Tydzień temu odbyła się zbiórka na budowę kościoła w Zgorzelcu. Zebraliśmy 630 zł. Msza św. w intencji ofiarodawców 28.10. br. w Zgorzelcu.
2. W piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia msza w Raszowej o 17.00.
3. W przyszłą niedzielę poświęcenie kapliczki przy ul. Odzyskanej. Poświęcenia dokona o. Kazimierz Głaz, redemtorysta. O. Kazimierz odprawi też mszę św. w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w powstanie tego zbożnego dzieła oraz w intencji wszystkich parafian. Kapliczka to wotum od wszystkich parafian za opiekę Bożą nad całą parafią i za wstawiennictwo Maryi, Matki Syna Bożego. To wyraz szczerej wdzięczności za obecność Maryi w życiu naszych rodzin i całej parafii. Mam nadzieję, że ta figura znajdzie swoje miejsce w sercu wszystkich mieszkańców Raszówki i na zawsze wpisze się w krajobraz Raszówki. I proszę, by już nie mówić: ”na ruskiej stronie” tylko „na osiedlu z kapliczką”. Już teraz zapraszam wszystkich na ten piękny moment. Początek poświęcenia o godz 11.15. Po poświęceniu udamy się procesyjnie do kościoła na mszę św.
4. Nieoficjalnie bo od pracowników przyszła wiadomość, że nie będzie konieczna rozbiórka ogrodzenia kościoła. Przyjmijmy tę wiadomość jako dar od Matki Bożej za nasze votum. Módlmy się, by zostało to potwierdzone oficjalnie.
5. W związku z poświęceniem kapliczki proszę chętnych o pomoc w przygotowaniu otoczenia kapliczki. Prace porządkowe zaplanowane są na sobotę na godz. 10.00.
6. W kinach można obejrzeć bardzo wartościowy film pt. „Notre Dame płonie”. Zachęcam do jego obejrzenia.
ZAPOWIEDZI: W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński następujące osoby: Mateusz Ulrych, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zam, Raszówka i Paulina Kosiewicz, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Raszówka. Zapowiedź 3.